Αλλάζουμε βιωματικά έναν μαθητή, μια τάξη, ένα σχολείο, μια κοινωνία σε κάθε άκρη της Ελλάδας.
ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
0
ΣΧΟΛΕΙΑ
0
ΜΑΘΗΤΕΣ
0
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
0
ΜΕΝΤΟΡΕΣ
Greece Map - School points

Το πρόβλημα

Λαμβάνουμε τις πιο κρίσιμες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές αποφάσεις μας τυχαία.
Crossroad sign
Globe with connecting people

Η αποστολή

Μειώνουμε αυτή την τυχαιότητα. Αντί για 2-3 ανθρώπους-πρότυπα, οι νέοι, πριν πάρουν συνειδητοποιημένα αποφάσεις ζωής, σε ένα ακαδημαϊκό έτος, "συναντούν" 50-100 επαγγελματίες με τους οποίους δε θα μπορούσαν να μιλήσουν διαφορετικά.

Πώς λειτουργεί

1
Επίλεξε τι σε ενδιαφέρει
Table with subjects to choose from
2
Διάλεξε μέντορα(ες)
Table with mentors to choose from
3
Απόλαυσε την επικοινωνία
Live session with mentors

Ο κόσμος στην τάξη σου!

Testimonials

Μετά από αυτό το πρόγραμμα είδα με άλλη οπτική τα πράγματα και έφερα στο μυαλό μου ως ιδέα για το μέλλον την ενασχόλησή μου στον τόπο μου. Μετά την ξεκάθαρη εξήγηση για το πως έχουν τα πράγματα, ενώ μας έλεγαν πως θέλει πολλή προσπάθεια και κόπο, μας έδωσαν θάρρος να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους εργασίες.
Μαθητής, ΓΕΛ Λάλα
TTP Logo
Αλλάζουμε βιωματικά έναν μαθητή, μια τάξη, ένα σχολείο, μια κοινωνία σε κάθε άκρη της Ελλάδας.