Ενίσχυση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ αναπτύσσουν οριζόντιες δεξιότητες για το παρόν και το μέλλον τους και συνδέονται με την αγορά εργασίας.
Η Ανάγκη
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑΛ (Επαγγελματικών Λυκείων) αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα σχετικά με τα επόμενά τους βήματα, ενώ την ίδια στιγμή παρατηρείται έλλειψη κατάλληλων εργαλείων στη διάθεση των εκπαιδευτικών για να καταφέρουν να τους υποστηρίξουν.

Η πρόκληση αυτή αναδεικνύει ως επιτακτική ανάγκη την αναζήτηση μιας διαφορετικής προσέγγισης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία θα θέτει στο επίκεντρο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Illustration of kids discovering ideas
Ο Σκοπός
Το πρόγραμμα “Ενίσχυση ΕΕΚ: Μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ αναπτύσσουν οριζόντιες δεξιότητες για το παρόν και το μέλλον τους και συνδέονται με την αγορά εργασίας” έχει ως σκοπό να ενδυναμώσει την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα εκσυγχρονίζοντας παράλληλα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ).
Illustration of kids discovering ideas
Συγκεκριμένα με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα:
Οι Μαθητές/τριες:
  • Ανακαλύπτουν επαγγελματικές διεξόδους με βάση τα ενδιαφέροντά τους
  • Εμπνέονται συναντώντας επιτυχημένους επαγγελματίες
  • Χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Προετοιμάζονται για τη σύγχρονη αγορά εργασίας
Οι Εκπαιδευτικοί:
  • Επιμορφώνονται ως προς τη σημασία της ερώτησης και πώς μέσω των στοχευμένων ερωτημάτων μπορούν οι ίδιοι και οι μαθητές/τριες τους να αναπτύξουν οριζόντιες δεξιότητες.
  • Ενδυναμώνονται και αναβαθμίζουν τον ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί μέσω της ένταξης σύγχρονων ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το Πρόγραμμα

Ομάδες μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στις Α’ και Β’ τάξεις Επαγγελματικών Λυκείων, συμμετέχουν σε μία σειρά από δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες/ουσες πραγματοποιούν live ομαδικές συνεδρίες με μέντορες, επαγγελματίες οι οποίοι απασχολούνται σε κλάδους αντίστοιχους των ειδικοτήτων που έχουν επιλέξει ή ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν, και λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές τους προοπτικές και τις σύγχρονες συνθήκες εργασίας.

Ακόμη, συμμετέχοντας σε επιμορφωτικό workshop ενημερώνονται σχετικά με τη σημασία του να θέτουν στοχευμένες ερωτήσεις σήμερα, και μαθαίνουν πώς μέσω αυτών μπορούν να αναπτύξουν τρεις οριζόντιες δεξιότητες: την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων. Παράλληλα, περνώντας από τη θεωρία στην πράξη, εξοικειώνονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας στο πώς να θέτουν καλύτερα ερωτήματα και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων ανακαλύπτουν καλές πρακτικές που σχετίζονται με την είσοδό τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο τους συμμετέχουν σε διαδικτυακή επιμόρφωση σχετικά με όλα τα παραπάνω, προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριες τους.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 487 μαθητές/τριες από 12 Επαγγελματικά Λύκεια ανά την Ελλάδα και υλοποιείται με τη συμβολή 35 εκπαιδευτικών.

Testimonials εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών

Βρήκα πολύ επιτυχημένη τη συνάντηση. Στα ερωτήματα που τέθηκαν δόθηκαν απλές και κατανοητές απαντήσεις, καθώς μέσα από αυτές προέκυψαν χρήσιμες πληροφορίες. Σε κάθε συνεδρία όποιος μας μιλούσε ήταν ενημερωμένος και αυτό με έκανε να ψάξω λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα.
Μαθητής, 2ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης
Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη στο πλαίσιο του Προγράμματος Θεματικών Δωρεών.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

TTP Logo
Αλλάζουμε βιωματικά έναν μαθητή, μια τάξη, ένα σχολείο, μια κοινωνία σε κάθε άκρη της Ελλάδας.