Ψηφιακές/οριζόντιες δεξιότητες στην εποχή του GenerativeAI
Graphic representation of chatting with an ai
Γιατί;
30 Νοεμβρίου 2022 ο κόσμος άλλαξε.
Διαβάστε το σχετικό άρθρο.

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος για μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς;

Η πρακτική μάθηση των νέων τεχνολογιών.
Η αναγνώριση των ευκαιριών αλλά και των περιορισμών και των κινδύνων των νέων εργαλείων.
Η ανάδειξη των επαγγελμάτων που δημιουργούνται και πώς εξελίσσονται τα υπάρχοντα.
H απόκτηση τριών οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) που συνιστούν την ικανότητα να θέτεις στοχευμένα ερωτήματα. Ήρθε η εποχή που η ερώτηση είναι πιο σημαντική από την απάντηση.
Η συμφιλίωση με τα νέα εργαλεία. Δημιουργική συμπόρευση ανθρώπου-τεχνολογίας. Ούτε φόβος, ούτε εξιδανίκευση.
Μια τέτοια υγιής σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις στην τεχνολογία θα επιτρέψει στους μαθητές μας όχι μόνο να μη μείνουν πίσω (digital equity) αλλά κυρίως να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και να καινοτομήσουν.

Σε συλλογικό επίπεδο το στοίχημα είναι μέχρι τον ερχομό του General AI να έχουμε όχι μόνο υποψιαστεί για το κύμα των επερχόμενων αλλαγών, αλλά να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία. Με την εξέλιξη της υπάρχουσας ChatGPT τεχνολογίας σύντομα υπολογίζεται ότι στην πενταετία ότι στην πενταετία 2025-2030 θα φτάσουμε κοντά στα επίπεδα της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial General Intelligence), δηλαδή στη δυνατότητα της μηχανής να αντιλαμβάνεται και να μαθαίνει ό,τι και ο άνθρωπος ("Artificial general intelligence (AGI) is the ability of an intelligent agent to understand or learn any intellectual task that a human being can").

Οι πιο αισιόδοξες (ή απαισιόδοξες;) προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε ήδη φτάσει εκεί το 2027*. Σε αυτά τα λίγα χρόνια από σήμερα μέχρι τότε, είναι κρίσιμο να σχεδιαστεί ένα πλάνο/μια εθνική ατζέντα με στόχο την κατάκτηση/αναβάθμιση δεξιοτήτων Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) της νέας γενιάς. Ο βαθμός ετοιμότητας σε σχέση με το ρυθμό της αλλαγής θα κρίνει αν θα μας ξεπεράσει η ιστορία ή αν θα βρεθούμε στο μεταίχμιο των χωρών εκείνων που οδηγούν τις εξελίξεις.

Οι θεματικές συνοπτικά

thematic icon
Τι άλλαξε στις 30 Νοεμβρίου;
Ποιους επηρεάζει και πόσο άμεσα;
thematic icon
Συνεργασία ανθρώπου-μηχανής.
thematic icon
Κατευθύνσεις και πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στην τάξη.
thematic icon
Οριζόντιες Δεξιότητες & AI: O ρόλος της περιέργειας και της ερώτησης.
thematic icon
Πώς διαμορφώνεται η αγορά εργασίας και οι δεξιότητες του αύριο;
thematic icon
Τεχνητή Νοημοσύνη & Εκπαίδευση: Ένας νέος κόσμος ανοίγεται. Ευκαιρίες, περιορισμοί και κίνδυνοι.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαμορφώσουμε την συνεργασία μας για τους μαθητές σας στο info@thetippingpoint.org.gr ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
TTP Logo
Αλλάζουμε βιωματικά έναν μαθητή, μια τάξη, ένα σχολείο, μια κοινωνία σε κάθε άκρη της Ελλάδας.