Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού για τη σύγχρονη/ ασύγχρονη εκπαίδευση